Firma alustas oma tegevust 2014. aastal.
Meie eesmärgiks on pakkuda meie klientidele just seda, mida nad kõige rohkem vajavad.

Iga rahulolev klient on meile tähtis. Meie firma missiooniks on pakkuda tuleohutuse, nõrkvoolulahenduste ja turvalahenduste, paigaldust mis on teostatud õigeaegselt ja korrektselt.

Peamiselt tegeleme ehitusobjektidega, kuid teostame ka väiksemaid töid.
Firma peamiseks tegevusvaldkonnaks on videovalve, automaatse tulekahjusignalisatsiooni, valvesignalisatsiooni, telefoni- ja arvutivõrkude, läbipääsu, suitsueemalduse, järjekorra ja üldhelindussüsteemide paigaldusega. Samuti teostame ka muid nõrkvoolutööde erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.